O Goberno aproba os Plans Hidrolóxicos que marcarán a xestión da auga ata 2027

RibeiraSacraXa | TerraChaXa | LugoXa | SarriaXa | AMariñaXa
VO Goberno aproba os Plans Hidrolóxicos que marcarán a xestión da auga en España ata 2027 cos cambios en Galicia
rio auga mino sil
rio auga mino sil
4 Feb 2023

No novo plan hidrolóxico da Demarcación do Miño-Sil destaca a nova delimitación e caracterización das masas de auga subterráneas que pasaron de 6 masas a 24; o novo inventario de recursos hídricos naturais e o impacto do cambio climático.

O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (Miteco), aprobou os Plans Hidrolóxicos de Terceiro Ciclo, un documento que define as liñas de actuación para xestionar os recursos hídricos en España desde agora ata o ano 2027.

Coa aprobación destes plans culmina un longo proceso para modernizar a planificación hidrolóxica en España, no que se identificaron e presentan solucións fronte aos principais problemas na xestión da auga. Así, os plans elaboráronse para dar resposta aos desafíos do cambio climático como os fenómenos extremos, e as secas e inundacións.

Do mesmo xeito, están completamente aliñados coas políticas europeas como o Pacto Verde, o Plan de Contaminación Cero e coa nova Directiva europea de calidade da auga para consumo humano. Estas medidas buscan mitigar o risco de inundacións e secas, contribuír a alcanzar os obxectivos ambientais e protexer a biodiversidade á vez que se avanza en adaptación ante o cambio climático. Para iso, establécense máis de 6.500 medidas dotadas cun investimento de 22.844 millóns de euros.

A diferenza das planificacións de primeiro e segundo ciclo, os novos plans definen caudais ecolóxicos para todas as masas de auga, determinando caudais mínimos e máximos, de forma que se aseguren a protección das masas de auga, os ecosistemas e o territorio. Do mesmo xeito, recóllense as medidas necesarias para reducir as presións ambientais que sofren as masas de auga, actuando sobre as actividades que as xeran. Estímase que os caudais dos ríos españois reducíronse un 12% desde 1980. Para adaptarse a unha realidade na que o cambio climático reducirá a dispoñibilidade da auga, o texto expón un cambio de tendencia no uso dos recursos.

DH MIÑO-SIL

No novo plan hidrolóxico da Demarcación do Miño-Sil destaca a nova delimitación e caracterización das masas de auga subterráneas que pasaron de 6 masas a 24; o novo inventario de recursos hídricos naturais e o impacto do cambio climático nos mesmos que se cuantificou nunha redución do 8,5 % para o horizonte de 2039; a definición de todos os compoñentes do réxime de caudais ecolóxicos de todas as masas de auga; en canto ao estado das masas de auga, das 287 masas de auga superficiais un 75 % alcanzan o bo estado e en augas subterráneas un 91,22 %.

Por outra banda, o texto tamén establece os valores máximos de excedentes de nitróxeno que poden recibir as masas de auga afectadas por contaminación difusa procedente das actividades agrarias, co interese de alcanzar os obxectivos ambientais previstos no Plan Hidrolóxico.

En canto ao programa de medidas elaborado para alcanzar os obxectivos ambientais das masas de auga, este consta de 321 actuacións cun orzamento global de 444,21 mill/€ para o horizonte 2027; destacan as actuacións para combater a contaminación puntual, con 102 medidas e un orzamento de 127,91 mill/€; as medidas de restauración e conservación das masas de auga, 33 actuacións e un orzamento 130,62 mill/€, as relacionadas coa mellora da gobernanza centradas na dixitalización e na mellora das redes de control tanto do sistema automático de información hidrolóxica (SAIH) como nas redes de control de estado das masas de auga, cun orzamento de 55 mill/€; así como as relativas coa xestión do risco de inundación con 57 mill/€.

0.1817569732666